Start                         Schakt                          Reningsverk                         Värmepellets                         Hundfoder                         Kontakta oss

Enskilt avlopp:

Reningsverk


Dokumentation:

Bio rock folder
SWE - BIOROCK-5-10-15
Polonite fosforrening

Bio Cleaner

Evergreen UV-rening

Evergreen Service

Declaration of conformity [CE-dokument ]

Conformity Declaration - BIOROCK

 

 

 

Det första som sker är att avloppsvattnet avskiljs i en BIOROCK ST1 slamavskiljare. Detta reningssteg separerar de fasta partiklarna från vätska.
I slamavskiljaren finns ett utloppsfilter monterat, vars uppgift är att skydda själva BIOROCK från att slam och större orenheter kommer ut ur slamavskiljaren.
En biologisk nedbrytning av de fasta partiklarna sker i slamavskiljaren genom en anaerob process och slamtömningsintervallen är upp till 3 år i BIOROCK ST1 slamavskiljaren.


 

 nysaterentreprenad.se 2013 • tel: 070-3316017 fax: 016-551 27 33